Apel do członków Stowarzyszenia. !!!!

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do swoich członków z apelem o bezwzględne przestrzeganie wszelkich zaleceń związanych z walką z epidemią koronawirusa:
 • Nie wychodźmy z domu bez ważnego powodu
 • Dbajmy szczególnie o czystość i higienę
 • Nie zapominajmy o znaczeniu ruchu dla nas, a szczególnie dla naszych niepełnosprawnych - próbujmy zapewnić im też aktywność umysłową.
 • Dużo śpijmy i prawidłowo odżywiajmy się
Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją społeczną pozarządową pożytku publicznego. Skupiamy rodzin i przyjaciół osób z upośledzeniem umysłowym. Powstaliśmy w 1990 roku z inicjatywy grupy rodziców funkcjonujących od 1963 roku przy T.P.D. jako aktyw Koła specjalistycznego nr 8 w Katowicach. Od 2004 r - uzyskaliśmy status organizatora turnusów terapeutycznych, a od 29 czerwca 2004 posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Śląsk a siedzibą Katowice.

Nasze Stowarzyszenia służy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, nieodpłatne udzielając im pomocy głównie w zakresie terapii, rehabilitacji i poradnictwa osobom upośledzonym umysłowo w każdym wieku oraz wspieranie rodzin tych osób.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje:
 • tworzenie i współpraca z placówkami terenowymi stowarzyszenia zwanymi Oddziałami,
 • prowadzenie i rozwijanie stałych placówek terapeutyczno – rehabilitacyjnych,
 • organizowanie turnusów terapeutycznych i różnego rodzaju imprez terapeutyczno – zabawowych,
 • starania o pozyskiwanie środków z różnego rodzaju dostępnych programów i sponsoringu od instytucji publicznych oraz osób fizycznych i prawnych

Pobierz Sprawozdanie za rok 2022 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2021 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2020 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2019 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2017 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2016 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2015 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2014 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2013 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2012 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2011 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2010 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2009 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2008 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2007 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2006 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice

Pobierz Sprawozdanie za rok 2005 z działalności Śl. St. P.D.S.T. i O.U.U. "SZANSA":

Acrobat PDF Microsoft Word OpenOffice
Pozostałe Działania :

 • Starania o poprawę warunków życia i funkcjonowania osób z upośledzeniem umysłowym


 • Starania o pozyskiwanie środków finansowych na działalność terapeutyczno - rehabilitacyjną i inne statutowe formy działań - opracowywanie wniosków konkursowych, pozyskiwanie sponsorów


 • reprezentowanie interesów osób upośledzonych umysłowo i ich rodzin wobec władz samorządowych i instytucji


 • organizowanie turnusów terapeutycznych


 • organizowanie imprez i wycieczek zabawowo - terapeutycznych


 • wspieranie moralne , terapia oraz informowanie i poradnictwo rodziców lub opiekunów dzieci z upośledzeniem umysłowym