KONTAKT

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
I OSOBOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
W KATOWICACH
„SZANSA”

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Adres:
Ul. PCK 2
40-057 Katowice
Tel/Fax: (32) 257-25-81
GSM: 509 147 796
Email: szansakatowice@neostrada.pl
Krajowy Rejestr Stowarzyszeń – 0000054198
NIP: 634-14-31-000
REGON: 003559736


Nr konta bankowego:
64 1020 2313 0000 3002 0113 5094