Śl. St. P. D. S. T. i O. U. U. "Szansa"
ul. PCK 2, 40-057 Katowice
 
 
 
Darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia „Szansa”
 
 
6
4
1
0
2
0
2
3
1
3
0
0
0
0
3
0
0
2
0
1
1
3
5
0
9
4
Śl. St. P. D. S. T. i O. U. U. "Szansa"
ul. PCK 2, 40-057 Katowice
 
 
 
Darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia „Szansa”
 
 
6
4
1
0
2
0
2
3
1
3
0
0
0
0
3
0
0
2
0
1
1
3
5
0
9
4
Śl. St. P. D. S. T. i O. U. U. "Szansa"
ul. PCK 2, 40-057 Katowice
 
 
 
Darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia „Szansa”
 
 
6
4
1
0
2
0
2
3
1
3
0
0
0
0
3
0
0
2
0
1
1
3
5
0
9
4
Śl. St. P. D. S. T. i O. U. U. "Szansa"
ul. PCK 2, 40-057 Katowice
 
 
 
Darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia „Szansa”
 
 
6
4
1
0
2
0
2
3
1
3
0
0
0
0
3
0
0
2
0
1
1
3
5
0
9
4