Apel o skierowanie 1 % podatku od rocznych dochodów osób fizycznych

W imieniu podopiecznych osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi zwracamy się z serdeczna prośbą o pamiętanie o niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia również przy rozliczaniu się z Fiskusem za rok 2013.

Aktualnie w rubryce - Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wpisujemy tylko numer KRS 0000054198.

W kolejnej rubryce informacji uzupełniającej można podać cel szczegółowy zgodnie z wypunktowanymi celami naszej działalności. Prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie Stowarzyszeniu (OOP)danych osobowych z adresem przez zaznaczenie krzyżykiem kratki, co umożliwi nam kontrolę przekazanych sum i umożliwi napisanie podziękowania.
Za każdą przekazaną nam złotówkę dziękujemy z całego serca.

W roku 2018 uzyskaliśmy z tego tytułu 19 319 zł z czego 35 % przeznaczamy na pokrycie kosztów terapii w KAD, 20 % na pokrycie kosztów terapii w PT a pozostałe 45 % na pokrycie pozostałych kosztów działań terapeutycznych Stowarzyszenia