Apel o skierowanie 1 % podatku od rocznych dochodów osób fizycznych

W imieniu podopiecznych osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi zwracamy się z serdeczna prośbą o pamiętanie o niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia również przy rozliczaniu się z Fiskusem za rok 2020.

Aktualnie w rubryce - Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wpisujemy tylko numer KRS 0000054198.

W kolejnej rubryce informacji uzupełniającej można podać cel szczegółowy zgodnie z wypunktowanymi celami naszej działalności. Prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie Stowarzyszeniu (OOP) danych osobowych z adresem przez zaznaczenie krzyżykiem kratki, co umożliwi nam kontrolę przekazanych sum i umożliwi napisanie podziękowania.
Za każdą przekazaną nam złotówkę dziękujemy z całego serca.

W roku 2020 z tytułu 1 % podatku od rocznych dochodów osób fizycznych w roku 2019 uzyskaliśmy 20 096,33 zł z czego ok. 32 % przeznaczymy na pokrycie kosztów terapii i rehabilitacji w klubie aktywizacji Dorosłych i Seniorów oraz 22 % na pokrycie terapii i rehabilitacji w Punkcie Terapeutycznym. Pozostałe środki pokryją część kosztów pozostałych działań statutowych Stowarzyszenia, to jest koszty turnusów wycieczek, imprez i spotkań integracyjnych.