Apel o skierowanie 1 % podatku od rocznych dochodów osób fizycznych

W imieniu podopiecznych osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi zwracamy się z serdeczna prośbą o pamiętanie o niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia również przy rozliczaniu się z Fiskusem za rok 2013.

Aktualnie w rubryce - Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wpisujemy tylko numer KRS 0000054198.

W kolejnej rubryce informacji uzupełniającej można podać cel szczegółowy zgodnie z wypunktowanymi celami naszej działalności. Prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie Stowarzyszeniu (OOP)danych osobowych z adresem przez zaznaczenie krzyżykiem kratki, co umożliwi nam kontrolę przekazanych sum przez US( Bez zaznaczenia tej rubryki uzyskujemy jedynie z Poszczególnych Urzędów Skarbowych zbiorczą sumę bez podania liczby darczyńców i ich adresów. Uniemożliwia to nam napisanie podziękowań darczyńcom. Za każdą przekazaną nam złotówkę dziękujemy z całego serca.

Uprzejmie informujemy że w z rozliczenia z fiskusem za rok 2013 uzyskaliśmy od naszych drogich ofiarodawców 1 % rocznego podatku - 31 898,33 zł - 25% mniej w stosunku do roku ubiegłego. Środki te przeznaczono na:

  • terapię w Klubie Aktywizacji Dorosłych - 12 500 zł,
  • terapię w Punkcie Terapeutycznym - 4 600 zł,
  • wycieczkę w Pieniny - 2100 zł,
  • oraz na działalność organizacyjno – administracyjną warunkującą realizację celów statutowych - 12 698,33 zł (w tym opłaty za media, lokal, poczta, księgowość itp. - 5 070 zł)