Władze Stowarzyszenia w okresie kadencji 2012 - 2015r :

Zgodnie z decyzją wyborczą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 23 października 2012 na okres kadencji 2012 - 2015 w skład Zarządu wchodzą:

  • Przewodniczący - Wiktor Zawadziński
  • Skarbnik - Urszula Bernacka
  • Sekretarz - Alina Pilch - Kowalczyk
  • Jolanta Chmielorz - członek Zarządu opiekun Punktu Terapeutycznego
  • Jadwiga Gawior - członek Zarządu opiekun Klubu Aktywizacji Dorosłych
  • Teresa Słaboń - członek Zarządu organizator turnusów terapeutycznych i wycieczek