Nowe Władze Stowarzyszenia

W dniu 23 października 2018 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia na którym dokonane zostało rozliczenie pracy Zarządu za ubiegłą kadencję a po jednogłośnym udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2019 – 2021 i uchwalono ramowy plan działań na ten okres.

Skład Nowego Zarządu:

  • Przewodniczący    - Wiktor Zawadziński
  • Skarbnik              - Urszula Bernacka
  • Sekretarz             -  Alina Pilch - Kowalczyk 

  • oraz
  • Jolanta Chmielorz - członek Zarządu opiekun Punktu Terapeutycznego
  • Jadwiga Gawior    - członek Zarządu opiekun Klubu Aktywizacji Dorosłych i Seniorów, współorganizator wycieczek i imprez


  • Komisja Rewizyjna
  • Przewodnicząca : Brygida Karasewicz
  • Członkowie       : Irena Pitner i Bolesław Czerw