PODZIĘKOWANIA SPONSOROM

Zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym ”SZANSA” w Katowicach w imieniu własnym, podopiecznych niepełnosprawnych i ich rodzin składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim naszym sponsorom osobom prawnym i fizycznym za udzielenie pomocy w formie wsparcia finansowego lub rzeczowego oraz ofiarodawcom 1% rocznego podatku od wynagrodzeń osób fizycznych , którzy zechcieli skierować swój 1 % dla wsparcia terapii i rehabilitacji świadczonej niepełnosprawnym przez nasze Stowarzyszenie.

Uzyskane środki pokrywają około 30 % wydatków Stowarzyszenia na terapie i rehabilitacje osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.
Z uzyskanej kwoty około 55 % przeznaczane jest na terapie w stałych placówkach terapeutycznych ( Punkt Terapeutyczny i Klub Aktywizacji Dorosłych i Seniorów a w około 45 % na realizację turnusów, wycieczek, imprez terapeutycznych i pozostałe działania Stowarzyszenia.

Wyrażając serdeczną wdzięczność mamy nadzieję, że Szanowni Państwo cieszyć się będą dobrym zdrowiem, szczęściem i pomyślnością w życiu osobistym i rodzinnym, a sponsorujące nas firmy będą się rozwijać i przynosić doskonałe efekty techniczne i finansowe, czego szczerze z całego serca życzą niepełnosprawni i ich rodziny oraz członkowie Zarządu.

Naszym dobroczyńcom – sponsorom życzymy zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym , rodzinnym i zawodowym a firmom, udzielającym nam wsparcia finansowego czy rzeczowego, sukcesów merytorycznych i finansowych oraz dalszego rozwoju.

Szczególne podziękowania składamy naszemu głównemu darczyńcy - Spółce VOXEL SA, dzięki któremu nie utraciliśmy płynności finansowej, co pozwoliło nam utrzymać ciągłość świadczenia usług terapeutyczno – rehabilitacyjnych niepełnosprawnym w roku 2019 i 2020, a także ofiarodawcom 1 % podatku od rocznych wynagrodzeń którzy wspomagają nas od wielu lat i tym, którzy w roku bieżącym udzielili nam wsparcia po raz pierwszy. Prosimy bardzo gorąco o wspomaganie finansowe naszej działalności terapeutyczno – rehabilitacyjnej w przyszłości.

Każda złotówka jest dla nas cenna i stwarza Stowarzyszeniu możliwości dalszego udzielania pomocy terapeutyczno – rehabilitacyjnej naszym podopiecznym niepełnosprawnym.

Niepełnosprawni z rodzicami i Zarząd Stowarzyszenia

Sekretarz: Dr inż. Alina Pilch-Kowalczyk          Przewodniczący: mgr inż. Wiktor Lech Zawadziński