STAŁE PLACÓWKI


Klub Aktywizacji Dorosłych

Adres:
ul: PCK 2 – oficyna
40-057 Katowice
Tel: (32) 257 25 81


Prowadzony dla grupy do 12 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Klub jest unikalną tego typu placówką wypełniającą lukę w aktualnie oferowanych formach terapii i rehabilitacji. Od roku 2000 Terapia w Klubie jest w drodze konkursu ofert częściowo finansowana (ok 40 % kosztów całkowitych terapii) z budżetu miasta Katowice. Osoby z upośledzeniem umysłowym poniosły bowiem największe koszty - wynikające z wprowadzenia gospodarki rynkowej w Polsce to jest eliminację z pracy. Podstawowym celem jest zapewnienie aktywności każdego z uczestników zajęć prowadzonych codziennie przez 5 godz.
Zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne obejmują następujące główne bloki:
  • zajęcia ogólno-rozwojowe, aktywizacja uczestników przez zajęcia gimnastyczne, aerobik, wycieczki z programem „poznaję swoje miasto, uczę się w nim poruszać i zaopatrywać”,
  • planowanie i przygotowywanie prostych posiłków, zajęcia z utrzymywania czystości osobistej, otoczenia i garderoby,
  • poznawanie komputera i nauka jego wykorzystanie w życiu codziennym, zdobywania informacji – zabawa,
  • artoterapi i rozwoju zainteresowań własnych, teatrzyk, taniec, śpiew, plastyka, ceramika, wyroby z ciasta solnego i inne

Punkt Terapeutyczny

Adres:
ul: PCK 2 – oficyna
40-057 Katowice
Tel: (32) 257 25 81


Terapia i rehabilitacja prowadzona w Punkcie od 2002 roku dofinansowywana jest z budżetu Miasta Katowice w drodze zgłaszania Oferty na coroczne konkursy.
Głównymi zadaniami Punktu Terapeutycznego są:
  • kompleksowa indywidualna diagnoza,
  • opracowanie okresowych indywidualnych programów terapii i rehabilitacji i realizowanie ich w trakcie zajęć w Punkcie,
  • nauczanie realizacji programu przez rodziców w domu,
  • okresowa korekta programu terapii i rehabilitacji dostosowująca go do aktualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zapisków z przebiegu terapii - wykorzystywanych w co roku realizowanym rodzinnym turnusie terapeutycznym.