ODDZIAŁY

Oddziały Stowarzyszenia powstają w następstwie zgrupowania się rodziców i przyjaciół osób z upośledzeniem umysłowo w dzielnicy, mieście czy gminie na terenie Śląska i wyrażenia chęci wspólnego działania w ramach naszego Stowarzyszenia.
Oddziały po przyjęciu statutu Stowarzyszenia jako podstawowego prawa w zakresie prowadzonej działalności są samodzielne, a wzajemne zobowiązania Oddziałów i Zarządu Stowarzyszenia regulowane są wspólnie ustalonymi pisemnymi porozumieniami.


Oddział Odrodzenie

Utworzony 15 stycznia 1991 roku mieści się w Katowicach na Osiedlu Odrodzenie. Grupuje członków, rodziców i przyjaciół dzieci z terenu Katowic. Działalność skupia się wokół Ośrodka Dziennego Pobytu prowadzącego kompleksową rehabilitację, i edukację dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym a także Ośrodek Wolontariatu.
Adres Oddziału i Ośrodka:
ul: Radockiego 280
40-645 Katowice
Tel: (32) 206 11 74

Prowadzi kompleksową terapię i rehabilitację dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym W ośrodku prowadzi się rehabilitację ruchową , fizykoterapię, gimnastykę usprawniającą i korekcyjną, rehabilitację mowy, psychoterapię, autoterapię, zajęcia usamodzielniające, terapię ogólnorozwojową i uspołeczniającą autoterapię.
Ponadto Ośrodek prowadzi zajęcia edukacyjne i terapię rodziców oraz centrum wolontariatu, a także zajęcia rehabilitacyjne, poradnictwo i konsultacje dla niepełnosprawnych nie uczestniczących w codziennych zajęciach Ośrodka jak również rehabilitację korekcyjną dla uczniów okolicznych szkół.
Ośrodek utrzymywany jest z dotacji Urzędu miasta, ze środków zdobywanych w drodze różnego rodzaju konkursów oraz z dotacji sponsorów zdobywanych przez Kierownictwo Ośrodka i Oddział Stowarzyszenia

Przy ośrodku funkcjonuje też centrum wolontariatu.